• ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۰:۴۷:۰۱

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت نیرو سرمایه با فروش بلوک ۸.۵۶ درصدی سهام از تغییر سهامدار عمده و شناسایی سود ۸.۶ میلیارد تومانی توسط زیرمجموعه ۱۰۰ درصدی خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد. براین اساس، علیرضا امیر فراهانی مدیرعامل "نیرو" اعلام کرد: از آنجایی که شرکت بازرگانی نیرو سرمایه سهام متعلق در نیرو سرمایه را به فروش رسانده و "نیرو" ۱۰۰ درصد از سهام این شرکت را دارا است در صورت های مالی نیرو سرمایه به روش تلفیق محاسبات شرکت مذکور صورت می گیرد. لذا شرکت بازرگانی نیرو سرمایه از محل فروش سهام فوق مبلغ ۸.۶ میلیارد تومان سود در حساب ها شناسایی خواهد کرد. بنابراین گزارش، بلوک ۸.۵۶ درصدی سهام این شرکت معادل ۱۱ میلیون و ۶۵۵ هزار سهم متعلق به شرکت بازرگانی نیرو سرمایه توسط شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار خریداری شد. در واقع سهامدار عمده شرکت تغییر کرد.