• ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۰:۰۰:۳۶

    شاخص کل با ۵٬۰۴۰٫۴ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۳۵٬۰۵۸٫۸ رسید.