• ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰۹:۴۰:۴۴

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) با سررسید آبان ماه ۱۴۰۱ از امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: ذوبنحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضذوب۸۰۰۰-اختیارخ ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ضذوب۸۰۰۱-اختیارخ ذوب-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ضذوب۸۰۰۲-اختیارخ ذوب-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ضذوب۸۰۰۳-اختیارخ ذوب-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ضذوب۸۰۰۴-اختیارخ ذوب-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ضذوب۸۰۰۵-اختیارخ ذوب-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ضذوب۸۰۰۶-اختیارخ ذوب-۳۲۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ضذوب۸۰۰۷-اختیارخ ذوب-۳۵۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ضذوب۸۰۰۸-اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ضذوب۸۰۰۹-اختیارخ ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش:طذوب۸۰۰۰-اختیا رف ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴طذوب۸۰۰۱-اختیارف ذوب-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴طذوب۸۰۰۲-اختیارف ذوب-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴طذوب۸۰۰۳-اختیارف ذوب-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴طذوب۸۰۰۴-اختیارف ذوب-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴طذوب۸۰۰۵-اختیارف ذوب-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴طذوب۸۰۰۶-اختیارف ذوب-۳۲۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴طذوب۸۰۰۷-اختیارف ذوب-۳۵۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴طذوب۸۰۰۸-اختیارف ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴طذوب۸۰۰۹-اختیارف ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد:اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ سهمسقف هر سفارش: ۱۰۰ قراردادحداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریالدامنه نوسان: نداردروزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیتدوره معاملاتی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها:A=۲۰% B=۱۰% نسبت حداقل وجه تضمین: ۷۰%ضریب گرد کردن: ۱۰۰،۰۰۰ زمانبندی فرآیند اعمال:الف)زمان تسویه نقد ی: یک روز کاری پیش از سررسیدب)زمان تسویه فیزیکی: سررسیدامکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد.سبک اعمال: اروپایینحوه اعمال: غیرخودکارنوع تسویه در سررسید:الف)تسویه فیزیکیب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین)همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است:۱- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. ۲- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد.سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه های شماره ۱۸۱/۱۰۷۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند.مدیریت ابزارهای نوین ما لی شرکت بورس اوراق بهادار تهران