• ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰۹:۲۲:۲۰

    به اطلاع میرساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت بهساز کاشانه تهران (هبساز۱۰۳۱) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد ثبهساز متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران