• ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۴:۱۳:۳۳

    شرکت مرغ مادر دیزباد طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ مبلغ ۱۵۰ ریال (۳۸٫۴۶ درصد) از سود ۳۹۰ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ را توزیع کرد.