• ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۲:۰۱:۳۵

    شاخص کل با ۱۰٬۴۸۷٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۴۲٬۵۵۴٫۷ رسید.