• ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۱:۰۱:۳۵

    شاخص کل با ۷٬۱۴۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۴۵٬۸۹۸٫۸ رسید.