• ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۰:۵۴:۳۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ماشین سازی نیرومحرکه که به دلیل اعلام نتایج برنده شدن در مناقصه ایران خودرو برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شده از برنامه افزایش سرمایه ۱۹۱ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ماشین سازی نیرومحرکه که به دلیل اعلام نتایج برنده شدن در مناقصه ایران خودرو برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شده از برنامه افزایش سرمایه ۱۹۱ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد. براین اساس، "تمحرکه" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۲.۱ به ۳۵.۵ میلیارد تومان را برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو نارنجی بازار پایه در صورت موافقت سازمان بورس از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شود.