• ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۳:۴۴:۱۹

    شرکت سر. صنایع ایران سرمایه خود را از ۸۸۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۵۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۱/mm/۰۴ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد