• ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱۳:۱۴:۳۸

    شرکت لیزینگ صنعت و معدن سرمایه خود را از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۱/mm/۱۷ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد