• ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۱۵:۲۴:۲۸

    شرکت کربن ایران سرمایه خود را از ۲۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۶٬۳۸۵٬۱۲۸ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲٬۴۵۴٫۰۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۴ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد