• ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴:۲۹:۴۰

    شرکت ایرکا پارت صنعت سرمایه خود را از ۲٬۱۳۷٬۴۳۵ میلیون ریال به ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳۱ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۲ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد