• ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۰۸:۳۱:۱۶

    شرکت گروه صنایع سیمان کرمان سرمایه خود را از ۹۹۱٬۴۴۰ میلیون ریال به ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۵۱٫۳ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۱ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد