• ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۱۵:۴۸:۱۷

    شرکت بیمه نوین (سهامی عام) سرمایه خود را از ۲٬۶۲۴٬۰۰۰ میلیون ریال به ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۹۰٫۵۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۱۸ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد