• ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۰۸:۱۶:۵۱

    شرکت بیمه تعاون سرمایه خود را از ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲۳۳٫۳۳ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۴ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد