• ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۷:۱۰:۱۷

    شرکت بانک سامان (سهامی عام) سرمایه خود را از ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۳۴٬۲۷۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۹۸ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۵ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد