• ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۵:۱۵:۰۶

    شاخص کل با ۱۱٬۶۳۳٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۲۲٬۶۳۱٫۹ رسید.