• ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۱:۰۱

    شاخص کل با ۱۱٬۶۳۰٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۲۲٬۶۳۴٫۳ رسید.