• ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۱:۰۲:۰۱

    شاخص کل با ۵٬۵۶۷٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۲۸٬۶۹۷٫۴ رسید.