• ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۰:۰۲:۰۱

    شاخص کل با ۱٬۱۶۰ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۳۳٬۱۰۵ رسید.