• ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰۹:۴۷:۱۱

    شرکت ماشین سازی اراک طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ مبلغ ۱۰ ریال (۱۷٫۸۶ درصد) از سود ۵۶ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.