• ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰۹:۳۸:۱۶

    شرکت ایران خودرو دیزل سرمایه خود را از ۳۶٬۳۶۰٬۸۴۹ میلیون ریال به ۸۶٬۳۶۰٬۸۴۹ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۳۷٫۵۱ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۲ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد