• ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۱:۰۱:۰۴

    شاخص کل با ۶۸۵ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۳۵٬۳۸۸٫۵ رسید.