• ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰۸:۴۲:۵۷

    شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ مبلغ ۶۰ ریال (۳۴٫۸۸ درصد) از سود ۱۷۲ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.