• ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۶:۰۳:۰۶

    شرکت جوشکاب یزد سرمایه خود را از ۲۴٬۱۰۰ میلیون ریال به ۷۰٬۱۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۹۰٫۸۷ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۱۰ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد