• ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۱:۰۴:۱۳

    به اطلاع می رساند؛ مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت پلاستیران (سهامی عام) در نماد (پلاستح۱) تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ تمدید شد. لذا انجام معاملات در نماد معاملاتی مذکور (پلاستح۱) در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شمارهDPM-IOP-۹۰ I-۰۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۴۰ موضوع نامه شماره ۱۲۱/۱۵۰۴۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران