• ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۰:۲۰:۱۸

    به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه‌های شماره ۳۴۴۳/ن/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ و شماره ۳۳۳۰/ن/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ و ۳۴۱۲/ن/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت۹۴-شرایط خاص ۰۳۰۸ در نماد معاملاتی (اراد۹۴۱) و اوراق مرابحه عام دولت۹۶- شرایط خاص ۰۳۰۴۱۴ در نماد معاملاتی (اراد۹۶۱) با قیمت اسمی هر ورقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال امروز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ پذیره‌‌نویسی می‌شود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه‌های مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران