• ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰۹:۴۷:۳۰

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان) با سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: پارساننحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضسان۲۰۱۵-اختیارخ پارسان-۲۰۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸ضسان۲۰۱۶-اختیارخ پارسان-۲۴۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸ضسان۲۰۱۷-اختیارخ پارسان-۲۸۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸ضسان۲۰۱۸-اختیارخ پارسان-۳۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸ضسان۲۰۱۹-اختیارخ پارسان-۳۶۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸ضسان۲۰۲۰-اختیارخ پارسان-۴۰۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸ضسان۲۰۲۱-اختیارخ پارسان-۴۸۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸ضسان۲۰۲۲-اختیارخ پارسان-۵۶۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش:طسان۲۰۱۵-اختیارف پارسان-۲۰۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸ طسان۲۰۱۶-اختیارف پارسان-۲۴۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸طسان۲۰۱۷-اختیارف پارسان-۲۸۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸طسان۲۰۱۸-اختیارف پارسان-۳۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸طسان۲۰۱۹-اختیارف پارسان-۳۶۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸طسان۲۰۲۰-اختیارف پارسان-۴۰۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸طسان۲۰۲۱-اختیارف پارسان-۴۸۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸طسان۲۰۲۲-اختیارف پارسان-۵۶۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۱۸سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد:اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ سهمسقف هر سفارش: ۱۰۰ قراردادحداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریالدامنه نوسان: نداردروزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیتدوره معاملاتی: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها:A=۲۰% B=۱۰% نسبت حداقل وجه تضمین: ۷۰%ضریب گرد کردن: ۱۰۰،۰۰۰ زمانبندی فرآیند اعمال:الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسیدب)زمان تسویه فیزیکی: سررسیدامکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد.سبک اعمال: اروپایینحوه اعمال: غیرخودکارنوع تسویه در سررسید:الف)تسویه فیزیکیب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین)همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است:۱- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. ۲- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد.سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه های شماره ۱۸۱/۱۰۱۵۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران