• ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰۹:۲۰:۵۲

    به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی (تپولا۱)، (قشرین۱)، (وآتوس۱)، (فکمند۱)، (گپارس۱)، (ثقزوی۱)، (سلار۱)، (واحصا۱)، (خفولا۱)، (وحافظ۱)، (دشیری۱)، (ساذری۱)، (آرمان۱)، (کباده۱)، (ومشان۱)، (شپلی۱)، (ثاصفا۱)، (وثخوز۱)، (حاریا۱) و(شکف۱) پس از اصلاح دامنه نوسان قیمتی و حذف سفارشات، و همچنین نمادهای معاملاتی (کهرام۱) و (وحافظح۱) از طریق انجام حراج پیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش ۱۵ دقیقه‌ای امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ آماده انجام معامله است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران