• ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰۸:۵۸:۲۳

    شرکت کیا الکترود شرق طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مبلغ ۳۴ ریال (۱۰٫۱۵ درصد) از سود ۳۳۵ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.