• ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۷:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۴٬۱۷۸٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۳۲٬۶۴۲٫۱ رسید.