• ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۵:۲۵:۱۸

    شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مبلغ ۱۵۰ ریال (۹۷٫۴ درصد) از سود ۱۵۴ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.