• ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۴:۴۱:۱۲

    پیرو اطلاعیه شماره ۳۴۰۵/الف/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ این شرکت، به اطلاع می رساند، حجم مبنای نمادهای معاملاتی (شسم۱) و (شتولی۱) از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به ۱ تغییر خواهد یافت. همچنین حجم مبنای نمادهای معاملاتی (ساذری۱) و (حرهشا۱) از تاریخ مذکور بر اساس مقادیر مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران