• ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۴:۳۹:۳۶

    به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره ۱۸۱/۶۶۲۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان(ارمغان)، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه است، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل قیمت مبنای آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ مبلغ ۱۶۵ ریال بوده که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران