• ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۳:۰۱:۰۳

    شاخص کل با ۴٬۱۸۰ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۳۲٬۶۴۰٫۷ رسید.