• ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۲:۳۲:۰۸

    شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مبلغ ۳۳ ریال (۱۹٫۷۶ درصد) از سود ۱۶۷ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.