• ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۱:۵۳:۳۸

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ولید هلالات با اشاره به تصویب دیروز کلیات لایحه بودجه در مجلس از ضمیمه شدن مصوبه ۱۰ بندی حمایتی دولت از بورس به این لایحه خبر داد و به ایسنا گفت: پیشنهاد ۱۰ بندی دولت ضمیمه بودجه و کلیات لایحه هم تصویب شد که باید برای بررسی به صحن علنی برود. وی افزود: ابهامی که وجود دارد این است اگر سقف پیش بینی درآمد گاز ۹۰ هزار میلیارد تومانی را پایین بیاورند، ممکن است به این رقم نرسد. اما چون مشخص نیست محاسبات چگونه بوده، مشخص نیست وقتی کاهش یابد این منبع درآمد از چه محل دیگری جبران شود. چراکه جزئیات آن در بودجه ذکر نشده است. هلالات ادامه داد: اجرای بسیاری از بندها از جمله افزایش منابع صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه در اختیار دولت است و نیازی به تایید مجلس ندارد. مگر زمانی که لایحه به صحن علنی می رود، نماینده ای با آن مخالفت کند. اما بطور کلی ۱۰ بند در ضمیمه لایحه بودجه آمده و کلیات لایحه هم رای آورده است و حذف شدن آن امکان ندارد.