• ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۰:۰۱:۰۲

    شاخص کل با ۶٬۰۴۰٫۹ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۳۰٬۷۷۹٫۸ رسید.