• ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۶:۳۹:۵۲

    شرکت دارو ابوریحان سرمایه خود را از ۶۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۹۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۵۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۰۴ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد