• ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰۹:۳۵:۳۸

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان که نماد آن به منظور بررسی وضعیت اطلاعاتی حداکثر تا ۲۵ دی تعلیق شده با توجه به رویدادهای مجمع عادی بطور فوق العاده از تعهد مدیریت مجامع بعدی در چارچوب مقررات و با آرامش و امنیت خبر داد. براین اساس، علی مهرپور لایقی مدیرعامل "کرمان" پیرو اخبار منتشره در فضای مجازی مبنی بر حواشی پیش از شروع مجمع اعلام کر: با مکاتبات انجام شده فیما بین با سازمان در خصوص رویدادهای مجمع عادی بطور فوق العاده ۶ دی، همچنین مذاکرات انجام شده در جلسه ۱۴ دی با توجه به سابقه معمول برگزاری آرام و منظم مجامع شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان از آنجا که کمبود حفاظت فیزیکی و سوء استفاده برخی افرادی موجب رویدادهای غیره منتظره و ناخوشایند برای سهامداران در مجمع اخیر شد، شرکت متعهد می شود مجامع عمومی آتی را به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت کند که جلسه مجمع در چارچوب مقررات موضوعه و با آرامش و امنیت کامل برگزار شود.