• ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰۸:۱۴:۴۲

    به اطلاع می رساند؛ موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: ۱) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می‌باشد.۲)محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۸۰ ورقه تعیین گردیده است. ۳) محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادها معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی به مدت ۴ ماه خواهد بود.متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به طلاعیه‌ شماره ۱۰۱۹۶/ن/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ و اطلاعیه شماره ۲۵۵۳/الف/۹۹ مورخ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران