• ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰۷:۱۴:۱۴

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت چادرملو از مکاتبه با سازمان بورس برای اخذ مجوز افزایش سرمایه ۱۱۹ درصدی از محل سود انباشته و خروج دستور کار تامین مالی ۱۴۱ درصدی از محل آورده نقدی در مقطع فعلی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای دوشنبه شد. براین اساس، "کچاد" اعلام کرد: با توجه به درخواستِ سهامدارانِ عمدۀ شرکت به دلیلِ نزدیک شدن به پایانِ سال مالی و امکانِ افزایش سرمایه از محلِ سودِ سالِ مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ و وضعیتِ نقدینگیِ بازار سرمایه در مقطعِ فعلی و ...، مکاتبات و مذاکرات لازم با ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبتِ اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس با تمرکز بر اخذ مجوزِ افزایش سرمایه صرفاً از محلِ سود انباشته به میزانِ ۶.۶ هزار میلیارد تومان در دست انجام بوده و بخشِ نقدیِ افزایش سرمایه به میزانِ ۷.۸۵ هزار میلیارد تومان در مقطعِ فعلی از دستور کار شرکت خارج شده است. بنابراین گزارش، چادرملو ۲۳ مرداد ماه از پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۶۰ درصدی از دو محل سود انباشته، مطالبات سهامداران و آورده نقدی یا آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی خبر داده بود تا به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا، خرید دارایی های سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات معدنی )، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، سرمایه فعلی را از ۵.۵ به ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند.