• ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰۷:۱۲:۵۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پتروشیمی نوری از انجام تعمیرات اضطراری ۳۴ روزه و راه اندازی تمام بخش ها و قرار گرفتن در مدار خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای امروز دوشنبه شد. براین اساس، تقی صانعی مدیرعامل "نوری" درخصوص تعمیرات اضطراری از ۱۵ آذر اعلام کرد: طبق برنامه ریزی، تعمیرات اضطراری شرکت انجام و از امروز ۱۹ دی تمامی بخش ها راه اندازی و در سرویس قرار گرفتند. بنابراین گزارش، پتروشیمی نوری با سرمایه ۹۰۰ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مالکیت ۶۸.۶ درصد سهام آن را در اختیار دارد.