• ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۸:۱۵:۰۲

    شاخص کل با ۲۵٬۶۷۹٫۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۳۶٬۷۷۸٫۸ رسید.