• ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۷:۴۲:۱۲

    شرکت لامیران طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ مبلغ ۴۵۰ ریال (۳۳٫۰۹ درصد) از سود ۱٬۳۶۰ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.