• ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۳:۵۶:۱۱

    شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ مبلغ ۱۳۴ ریال (۳۵٫۰۸ درصد) از سود ۳۸۲ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.