• ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۲:۵۲:۲۰

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ثزاگرس۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران