• ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۰:۰۱:۰۴

    شاخص کل با ۱۱٬۱۹۳٫۵ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۵۱٬۲۶۴٫۵ رسید.