• ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۰۹:۵۷:۵۱

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پاکسان از خروج دستور کار برنامه افزایش سرمایه ۲۹۸ درصدی و جایگزینی تامین مالی ۹۵۰ درصدی از دو محل تجدید ارزیابی و سود خبر داد. براین اساس، "شپاکسا" پیرو گزارش منتشره درخصوص افزایش سرمایه اعلام کرد: به منظور تنویر افکار سهامداران درخصوص طرح افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی (صرفا زمین) به منظور اصلاح ساختار مالی و از محل سود انباشته به منظور اجرای طرح افزایش ظرفیت خط تولید صابون جمعا معادل ۹۵۰ درصد سرمایه، پس از اخذ تایید حسابرس در مهلت مقرر در ۱۵ دی ماه جهت بررسی و اخذ تایید سازمان بورس ارسال شده است. لذا طرح افزایش سرمایه قبلی که پیشنهاد از محل سود انباشته و سلب حق تقدم جمعا به میزان ۲۹۸ درصد بود از دستور کار خارج و طرح جدید با ۹۵۰ درصد به شرح فوق جایگزین شد.