• ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۳:۳۸:۰۹

    شرکت مواد ویژه لیا طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ مبلغ ۲۲۰ ریال (۱۰٫۳۷ درصد) از سود ۲٬۱۲۲ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ را توزیع کرد.